Het bestuur van de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas bestaat geheel uit vrijwilligers. Dat betekent dat zij geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen.

Het bestuur is als volgt samengesteld:

–     Bob Berends, voorzitter
–     Rook Belder, secretaris
–     Elma Velenturf, penningmeester, lid
–     Tine van de Werken, lid
–     Carola Jonas, lid
–     Anja van der Pol, lid