Westmaas is rond 1440 gesticht door de kartuizer monniken. Het heeft zijn bestaan te danken aan de inspanningen van het Kartuizerklooster Nieuwlicht bij Utrecht. In 1458 werd er een parochiekerk gesticht die een vrij autonoom bestaan leidde. Maar ook zij werd geconfronteerd met de gevolgen van de reformatie. Want waren het vóór de kerkhervorming de monniken die over hun kerk en (parochie-)stichting beschikten, na de Reformatie waren het de schout en schepenen van Westmaas die nauw betrokken waren bij alles wat met de kerk te maken had. Schout en schepenen vervulden de taak van toezicht op de kerkenraad en beslisten uiteindelijk over een door de kerkenraad uitgebracht beroep op een predikant.

Toen ook de kerkhervorming ook in Westmaas eenmaal een feit was, kwam ook het kerkgebouw in protestantse handen. In 1650 werd het toenmalige gebouwtje vervangen door de thans nog bestaande kerk aan de Breestraat. De kerk werd toen eigendom van de gereformeerde kerk die deel uitmaakte van de Nederduits Gereformeerde Kerk die tijdens de tachtigjarige oorlog de officiële Kerk van Nederland werd. Na de Franse bezetting werd de naam veranderd in Nederlandse Hervormde Kerk en met de kerkvereniging op 1 mei 2004 is de Nederlandse Hervormde Kerk samengegaan met de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in de Protestantse Kerk in Nederland (PKN).

De kerk van Westmaas was echt een dorpskerk, d.w.z. een gebedshuis voor alle dorpelingen. Als gevolg van de Afscheiding die zich in 1839 in Westmaas voltrok, bleef dit de hervormde kerk naast een gereformeerde kerk aan de Nieuwstraat die in 2012 is afgebroken. In 1999 ontstond er een federatieve samenwerking tussen hervormden en gereformeerden die een aantal jaren daarna werd omgezet in een fusie.
Daardoor werd de kerk weer de Dorpskerk. In 1965 werd de kerktoren, eigendom van de burgerlijke gemeente Binnenmaas, gerestaureerd en in mei 1966 werd met de restauratie van de kerk begonnen die tot december 1967 duurden. Op 21 december 1967 werd het kerkgebouw weer in gebruik genomen.

DSC_0317 DSC_0607 DSC_0623 DSC_0629