Kerkgebouw
De huidige Dorpskerk is een éénbeukig kerkje met driezijdige sluiting. De muren zijn geleed door Toscaanse pilasters, waartussen spitsboogvensters. Boven aan de westelijke toreningang is een steen met het jaartal 1650 en boven de kerkingang aan de noordmuur, zoals die tot voor de restauratie van 1968 dienst deed, een steen met het jaartal 1650 met ter weerszijden de letters I H – V D. Dat zijn de initialen van de bouwmeester van de kerk, Jacob Hermens van Driel.

Kansel
De kerktoren is, zoals in veel gevallen, eigendom van de burgerlijke gemeente. De preekstoel dateert uit de bouwtijd (1650). Hieraan bevinden zich nog de koperen lezenaar, een kaarsenhouder, een zandloperhouder en een doopbekkenhouder. Het doophek is bij de restauratie in 1968 verdwenen, maar de originele preekstoeltrap bleef gehandhaafd. Een van Nederlands bekendste predikanten, ds. C.E. van Koetsveld, is in Westmaas begonnen (1830 – 1836). Naar hem is de Van Koetsveldlaan genoemd. Ds. Van Koetsveld werd in 1878 benoemd tot hofprediker.

Orgel
Het huidige orgelfront is van 1890. Het huidige orgel, dat dateert uit 1971, is gebouwd door de firma Ernst Leeflang uit Apeldoorn. Het orgel is gebouwd naar het sleepladensysteem.

Ambachtsherenbank
De ambachtsherenbank is in Louis XVI-stijl en is na de restauratie onder het orgelfront geplaatst. Deze bank is van wat latere datum dan de tegen de noordoostelijke en oostelijke muur geplaatste schepen- en ouderlingenbank uit de 17e eeuw, die nu als kerkenraadsbank wordt gebruikt.

Cartouche
Tegen de noordmuur bevindt zich een gepolychromeerde cartouche waarop vermeld staat: Heijltien va Malssen end Antonius Groenewerf leggn aen dese kerkck den eersten steen den 22 maert Ao 1650.

Gebrandschilderde ramen
In de oostmuur van noord naar zuid bevinden zich drie ramen met in lood gevat gebrandschilderd glas. De afbeeldingen omvatten o.m. diverse wapens van o.a. de ambachtsheer van Westmaas mr. Johan Hendrik de Roo, maar ook van enkele schepenen zoals Pieter van der Bom en Jacob Kleinendorst. Ook is er een wapen van de toenmalige predikant ds. Johan Hendrik Wijnstok.

Grafstenen
In veel monumentale kerken liggen grafstenen omdat begraven in de kerk destijds gebruikelijk was. Uit landelijke statistieken blijkt dat er vroeger 80 procent van de overledenen in de kerk werden begraven en 20 procent (dat waren de armsten!) op de kerkhoven rondom de kerk. Ook in de Dorpskerk van Westmaas is nog een vrij groot aantal grafstenen goed herkenbaar. In totaal liggen er 35 zerken waarvan de oudste dateert uit 1556.

DSC_0611-001