Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor het optreden van de BB Queenies op 16 september a.s.

personen voor het bijwonen van het optreden van de BB Queenies op 16 september 2022 in de Dorpskerk Westmaas.

 

Belangrijk voor als wij u tussentijds ergens van op de hoogte moeten stellen.

 

Ik bevestig hiermee mijn aanmelding en ik maak direct € 10,- per persoon over op bankrekening NL69 RABO 0190 5247 58 t.n.v. Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas.

Bij aankomst kunnen wij dan op de avond van het optreden aan de aanmeldingslijst zien dat u betaald heeft. Annulering is alleen mogelijk in geval van ziekte of andere overmacht. Wij heten u graag van harte welkom bij het concert.