Vul onderstaand formulier in om u aan te melden voor het benefietconcert op 5 november a.s.

kaart(en) voor het concert van Camilla Blue op 5 november 2021 in de Dorpskerk Westmaas.

 

Belangrijk voor als wij u tussentijds ergens van op de hoogte moeten stellen.

 

Ik bevestig hiermee mijn aankoop en ga daarmee de verplichting aan nu direct € 10,- per kaart over te maken op bankrekening NL69 RABO 0190 5247 58 t.n.v. Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas.

De kaart(en) ligt/liggen dan voor u klaar in de kerk op de avond van het optreden. Annulering is alleen mogelijk in geval van ziekte of andere overmacht. Wij heten u graag van harte welkom bij het concert.