De Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas verkrijgt haar middelen uit:
–          donaties, giften en schenkingen;
–          erfstellingen en legaten;
–          opbrengsten van activiteiten;
–          subsidies en andere baten.

Jaarlijks legt het bestuur van de stichting financiële verantwoording af.

Klik op Jaarverslag Vrienden Dorpskerk Westmaas 2023 voor de jaarrekening over 2023 in PDF-formaat.
Klik op Balans en V&W rekening 2022voor de jaarrekening over 2022 in PDF-formaat
Klik op Jaarrekening VDKWM 2021 voor de jaarrekening over 2021 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2021 voor het jaarverslag over 2021 in PDF-formaat.
Klik op jaarverslag 2020 en terugblik en download het jaarverslag, waarin deze keer ook een terugblik tot 2014 is opgenomen.
En hier vindt u de Jaarrekening VDKWM 2020 over dit bijzondere jaar.
Klik op Jaarverslag 2019 en download het jaarverslag over 2018 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2018 en download het jaarverslag over 2018 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2017 voor het jaarverslag over 2017 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2016 Vrienden Dorpskerk Westmaas voor de jaarrekening over 2016 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2015 Vrienden Dorpskerk Westmaas voor de jaarrekening over 2015 in PDF-formaat.
Klik op Jaarverslag 2014 Vrienden Dorpskerk Westmaas voor de jaarrekening over 2014 in PDF-formaat.