De Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas is volledig afhankelijk van giften. Wilt u ons helpen en vriend worden van onze stichting, dan kunt u het formulier dat u vindt via de speciale link op de homepage invullen. Heeft u eerst nog vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen via e-mail: rmbelder@hetnet.nl

Aan de Vriendschap van de Dorpskerk Westmaas zijn geen voorwaarden verbonden. De jaarlijkse bijdrage die wij van vrienden vragen is minimaal € 10 per jaar, maar u mag natuurlijk meer geven.

Bent u al Bedrijfsvriend?

Graag stellen wij u ook in de gelegenheid Bedrijfsvriend te worden. De jaarlijkse bijdrage daarvoor is € 100,-, maar u mag natuurlijk meer geven. Wat stellen wij daar tegenover? Uw bedrijfslogo wordt op twee plaatsen prominent in beeld gebracht: op de website en op de uitingen rond de drie á vier evenementen die wij ieder jaar organiseren. Zo kunt u als bedrijfsvriend op een voordelige en effectieve manier uw naamsbekendheid vergroten.

Het is ook mogelijk dat dat voor u niet de belangrijkste reden is bedrijfsvriend te worden. Misschien wilt u vanuit uw onderneming gewoon een bijdrage leveren aan het behoud van de Dorpskerk. Daar kunnen wij natuurlijk rekening mee houden. Als u besluit Bedrijfsvriend te worden kunt u het beste contact opnemen voor een afspraak met Rook Belder rm.belder@hetnet.nl (0651) 956949 of Herman van Dijk hengvandijk@outlook.com (0642) 778252.

Periodiek schenken

U kunt er ook voor kiezen de Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas te steunen met een periodieke gift. Voor u en ons een voordelige manier van schenken, omdat een periodieke gift volledig aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting. Wist u dat een periodieke gift eenvoudig vast te leggen is via een onderhandse schenkingsovereenkomst?

Hoe werkt het?

  1. U zegt Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas jaarlijks een gift toe, voor een periode van vijf jaar of langer.
  2. U bepaalt zelf de hoogte van het giftbedrag.
  3. De toezegging wordt vastgelegd via een onderhandse schenkingsovereenkomst.
  4. Het giftbedrag geeft u op als aftrekpost bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
  5. Zo betaalt de Belastingdienst tot 52 procent van uw schenking.
  6. Uw gift komt 100 % ten goede aan de instandhouding van het kerkgebouw. Omdat ons goede doel is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) wordt er door de Belastingdienst geen schenkbelasting geheven.

Wat te doen?

  1. Vul uw gegevens in op dit formulier: http://tinyurl.com/zl7hdfx (= link naar Belastingdienst).
  2. Stuur de ingevulde formulieren op naar Stichting Vrienden Dorpskerk Westmaas, t.a.v. Elma Velenturf, Cabbeweide 80, 3273 XK Westmaas of per e-mail naar penningmeestersvdw@gmail.com Stuur zowel de versie voor uzelf (schenker) als de versie voor ons (ontvanger).
  3. Wij zullen de schenkingsovereenkomst completeren, ondertekenen en aan u één versie toesturen. Deze gebruikt u bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting.
  4. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze penningmeester, Elma Velenturf (0186-574113).

Onze stichting is ANBI gecertificeerd. Dat betekent dat de Belastingdienst onze stichting ziet als een Algemeen Nut Beogende instelling. Dat houdt in dat u als particulier uw giften mag aftrekken van de inkomstenbelasting. Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1 procent van uw drempelinkomen, met een minimum van € 60. Wat u meer heeft betaald dan dit drempelbedrag, mag u aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: dat is 10 procent van uw drempelinkomen.
Ook bedrijven mogen de giften aftrekken van de vennootschapsbelasting.

Ons RSIN of fiscaal ANBI-nummer is: 85 42 711 68.